21 Septembra, 2020 Novosti Nema komentara

U okviru 18. međunarodnog sajma turizma i ekologije „List“  u Lukavcu,   kao dio projekta  „Zaštićena područja_Ekoturizam i Ekofeminizam“ koji Centar za ekologiju i energiju realizuje u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll,   održana  panel diskusija  sa dvije veoma značajne teme.

„Lokalni proizvodi -značaj i razvojna šansa“,  jedna je od tema na kojoj je predavač bio   profesor Midhat Jašić.

-Na diskusiji smo govorili o tome koji su proizvodi iz koje grupe: jaja, mlijeka, žitarica, voća i povrća, kao i o onoj humanoj strani kupovine domaćih proizvoda. Sve ovo što radimo je za budućnost naše djece. Cilj je održiva ekonomija, razvoj koji se najbolje postižu oslanjajući na vlastite proizvode. Društvo je suvereno ako ima svoju vlastitu hranu, što je najbolje pokazao Covid 19, istakao je profesor Jašić.

„Ekofeminizam“, tema je panel diskusije o kojoj je govorila direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila Agić.

-Ekofeminizam je nekako novi izraz za aktivno djelovanje žena u oblasti okoliša. 1970-ih godina je krenuo taj pojam da se koristi. Ono zbog čega je za nas ova tema važna je da iskažemo značaj žena u borbi za njihova prava i za zaštitu okoliša. Gledajući historijski duži vremenski period, žene su bile te koje su nekako nosioci svih tih ideja, bilo da se borimo u zajednici za pitku vodu, zaštitu izvorišta, zdravlja… Kada posmatramo Bosnu i Hercegovinu, akcije koje su žene radile i koje su dobile Evropska priznanja, su hrabre žene Kravice koje su svojim prisustvom, tijelima zaštitile i zabranile izgradnju hidrocentrale. Takvih primjera je mnogo, aktivistkinje se bore za očuvanje okoliša i za svoja prava. ako gledamo Tuzlu, TK, Lukavac, imamo žene u svim mjesnim zajednicama, udruženja, u kojim se upravo one zalažu za unapređenje zajednice, bolju ulogu u porodici i o mnogim drugim važnim aspektima, istakla je direktorica CEE Džemila Agić.

Učesnici na Panel diskusiji su bili predstavnice Udruženja žena, Organizacija civilnog društva, profesori sa tuzlanskog univerziteta i predstavnici lokalnih vlasti.

Lokalni proizvođači i Udruženja žena su tom prilikom učesnicima podijelili svoje proizvode.

Napisao admin