8 Novembra, 2022 Novosti Nema komentara
 1. Uvod

Uz partnerstvo i finansijsku podršku Daniel Schlegel Umweltstiftung, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 01.02.2020. realizira aktivnosti u projektu „Stvaranje zelenih površina za bolje životne

uslove u Lukavcu“ (broj: A19-071), čiji je cilj poboljšanje životnih uslova i smanjenje aerozagađenja u Lukavcu.

Ovaj poziv se odnosi za nabavku i isporuku sadnog materijala sadnica lišćara i četinara.

Listu sa specifikacijom sadnog materijala možete preuzeti na linku ovdje!

Rok za nabavku i isporuku sadnog materijala  je novembar/početak decembra 2022. godine

 1. Uslovi učešća

Molimo kvalificirane firme koje proizvode ili isporučuju sadni materijal da kompletne ponude dostave do petak  11.11.2022. god. do 15:00 sati poštom na adresu Centra za ekologiju i energiju, Filipa Kljajića 22- Dom penzionera (kancelarija br.126), 75 000 Tuzla, ili elektronskim putem na mail: anelatokich@gmail.com

Ponuda, osim cijena, u prilogu treba da sadrži:

 • Opis i karakteristike ponuđenog sadnog materijala,
 • Garantni rok sadnog materijala,
 • Jasno definisan rok za isporuku tražene količine sadnog materijala.

3. Detalji poziva

a) Lokacije za isporuku

Isporuka sadnog materijala će biti vršena direktno na lokacije predviđene za sadnju, ili lagerovana na mjesto određeno od strane Centra za ekologiju i energiju Tuzla, u Lukavcu.

b) Zahtijevi kvaliteta

Sadnice moraju biti adekvantno uzgojene, pravog stabla, bez mehaničkih oštećenja, sa pravilno formiranom krošnjom u skladu sa propisanim obimom stabla, bez prisustva suhih grana, a sa dobro razvijenim korijenovim sistemom.

c) Oblikovanje cijene

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive. Nikakvi naknadni zahtjevi neće biti razmatrani. Centar za ekologiju i energiju će potpisati ugovor u kojem je uračunat iznos PDV-a, i isti će firmi biti plaćen.

d) Plaćanje

Cenear za ekologiju i energiju omogućuje isplatu avansa, a konačna isplata do 100% iznosa biće nakon preuzimanja kompletne robe.

 1. Vremenski tok

Nakon prijema traženih ponuda koje će firme dostaviti do 06. oktobra 2020. do 15:00 sati, komisija će pregledati kompletnost i ispravnost  ponuda.

Ponuđači će najkasnije do 15. novembra 2022. godine biti obaviješteni o izboru isporučioca.

 1. Osnovni kriteriji za odabir Isporučioca

Osnovni kriteriji kod odabira isporučioca bit će:

 • Cijena ukupne ponude
 • Kvalitet ponuđenih artikala
 • Rok isporuke
 1. Otvaranje ponuda, odabir isporučioca i ugovaranje

Otvaranje ponuda neće biti javno. Centar za ekologiju i energiju zadržava pravo slobode dodjele posla. Žalbe su isključene.

Zadržavamo pravo odabira isporučioca po principima da ponuđač sa najnižom ponudom i nije najpovoljniji.

Centar za ekologiju i energiju izričito zadržava pravo kako kompletnog poništenja poziva, tako i skraćenja obima ponude da bi se zadržao odobreni investicioni fond, također kao i proširiti ponudu po istom osnovu.

    7. Kontakti osoba za pitanja vezana za formiranje ponude

Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju

tel: 035 249 312, mob: 061 724 033 ili mail: dzemila.agic@bih.net.ba

Tuzlia,  08.11.2022. godine

Centar za ekologiju i energiju: Džemila Agić, direktorica

 

 

Napisao admin