20 Oktobra, 2022 Novosti Nema komentara

U  sklopu  projekta  “uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i  tuzle“  (BWL),  koji se realizira  kroz program prekogranične saradnje Srbija  –  Bosna i Hercegovina 2014-2020,  kojeg sufinansira Evropska Unija  u  okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA  II), a koji partnerski sprovode  “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko”  Užice,  JKP “Komunalac”  tuzla  i Centar za ekologiju i energiju Tuzla, pozivamo vas na Završnu konferenciju projekta dana 20.10.2022. od 11.00 sati u sali Dramar centra u Tuzli.

Kompletan poziv na linku!

O BWL PROJEKTU

  1. OSNOVNE INFORMACIJE

Pun naziv: Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle

Akronim:  BWL (Bulky Waste Less)

Vrednost:  576.664,52 €

Donator: Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA II)

Ugovorno telo: Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije

Nosilac projekta: Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice (SRB)

Partneri: JKP “Komunalac” Tuzla (BiH), Centar za ekologiju i energiju Tuzla (BiH)

Lokacija projekta: grad Užice (SRB) i grad Tuzla (BiH)

Trajanje projekta: 20 mjeseci (01.03.2021-31.10.2022)

  1. CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj: Doprinos unaprjeđenju održivog planiranja okoliša u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina.

Specifični cilj: Unaprijeđena efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle.

  1. OČEKIVANI REZULTATI

R1 – Tehnički preduslovi za odvojeno prikupljanje kabastog otpada uspostavljeni na teritoriji Užica i Tuzle.

R2 – Povećani tehnički i kadrovski kapaciteti 2 komunalna preduzeća za tretman kabastog otpada.

R3 – Teritorije dva grada bez divljih deponija kabastog otpada.

R4 – Dvije lokalne zajednice upoznate sa novouspostavljenim konceptom tretmana kabastog otpada i aktivno

        u njemu učestvuju.

  1. SAŽETAK SISTEMA KOJI SU USPOSTAVLJENI U DVA GRADA, TOKOM BWL PROJEKTA

BWL projekat je baziran na rezultatima različitih aktivnosti koje su već preduzete u Užicu i Tuzli, a odnose se na uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na mjestu nastanka, kao i potrebi da se reciklabilni otpad, koji učestvuje i do 40% u ukupnim količinama komunalnog otpada, izdvoji na samom izvoru i tako smanji dio koji se deponuje. Nakon nekoliko godina provođenja ovog koncepta, prvi ozbiljniji rezultati se već ostvaruju, dajući veliki podsticaj za razmatranje daljih koraka tokom kojih je potrebno regulisati i ostale tokove otpada koji dolaze iz domaćinstava. U slučaju BWL projekta, to je kabasti otpad, pod kojim podrazumijevamo otpad iz domaćinstva koji svojim gabaritima prevazilazi zapreminske prostore uobičajene komunalne opreme (individualne kante od 120 i 240 litara i kontejneri od 1.100 litara), te ga je potrebno zasebno preuzimati, transportovati i tretirati. U ovaj otpad spadaju: stari i odbačeni namještaj, bijela tehnika, dušeci i spužve, tepisi i itisoni, zamijenjena stolarija, gabaritna ambalaža (kartoni, striropori, palete) i drugi krupni elementi iz domaćinstva (garnišle, lajsne, lusteri, cevi…).

Sprovođenje projekta podrazumijevalo je više metodoloških pristupa, među kojima je najdominantnije bilo infrastrukturno opremanje dva komunalna preduzeća, koje je podrazumijevalo nabavku 40 kontejnera za prihvat i transport ove vrste otpada, zatim nabavku specijalnih mašina za rad sa kabastim otpadom (2 drobilice za mljevenje i 2 grajfera za utovar/istovar), kao i uspostavljanje pilot-reciklažnih dvorišta na lokacijama deponija u dva grada. Koncept koji je projektom uspostavljen podrazumijeva iznošenje kabastog otpada od strane građana u terminima i na lokacijama koje su za to predviđene i prethodno iskomunicirane sa stanovništvom. Postavljanje, zadržavanje i pražnjenje kontejnera za kabasti otpad (zapremine 3, 5 i 7 m³) vršeno je u skladu sa poštovanjem lokalnih specifičnosti terena, uključujući gustinu naseljenosti i raspoloživost javnog prostora. Projekat je pokrio sve mjesne zajednice, bez obzira da li je riječ o urbanim ili ruralnim dijelovima teritorije dva grada. Paralelno sa aktivnostima tehničkog karaktera, sprovođena je i edukacija terenskih koordinatora, zaposlenih u komunalnim preduzećima, kao i zaposlenih u resornim gradskim upravama, kako bi novouspostavljeni sistemi bili adekvatno primijenjivani, samim tim i održivi. U sklopu tih aktivnosti realizovano je studijsko putovanje u Osijek i Vinkovce u Hrvatskoj (kao primjerima dobre prakse) za 40 učesnika iz dva grada. Pošto je za uspješnost novouspostavljenih sistema presudno važno da ih šira zajednica adekvatno prepozna, usvoji i kontinuirano primjenjuje, BWL projekat je sproveo i opsežne informativno-promotivne kampanje, usmjerene ka svim ciljnim grupama, u okviru kojih je organizovano 48 javnih skupova sa preko 900 učesnika i 2 sveobuhvatne medijske kampanje u trajanju od 12 mjeseci. Svi navedeni klasteri aktivnosti bili su međusobno uvezani i u tijesnoj korelaciji, pa su stoga i paralelno realizovani. Svodeći statistiku prikupljenih količina, možemo reći da je tokom 10 punih mjeseci sprovođenja novouspostavljenih sistema u dva grada, prikupljeno blizu 1.000t kabastog otpada, koji je (ili će uskoro biti) usitnjen i adekvatno dalje procesuiran. Ove količine svakako ne  predstavljaju sav kabasti otpad, koji se generiše u dva grada na godišnjem nivou, ali jesu pokazatelj da je njime moguće adekvatnije upravljati, nego što je bio slučaj do sada. Na svim učesnicima procesa upravljanja otpadom u dva grada, stoji veliki zadatak – da iskustva i preporuke BWL projektnih aktivnosti pretoče u zvanične javne politike, a zatim obezbijede njihovu dosljednu primjenu i kontinuirani nadzor. Tek nakon toga možemo smatrati da smo problem upravljanja kabastim otpadom, u Užicu i Tuzli, potpuno riješili.

  1. EPILOG

Sa završetkom BWL-a, kompletirali smo ciklus od tri projekta prekogranične saradnje, koje smo zajednički osmislili i realizovali u prethodnih 9 godina (SWL-School Waste Less, SUBREC-Suburban recycling, BWL-Bulky Waste Less), u okviru jedinstvenog konzorcijuma JKP Duboko, JKP Komunalac i CEE Tuzla. Sve ovo nam daje za pravo da vjerujemo da dajemo pun doprinos podizanju nivoa upravljanja komunalnim otpadom u dva grada, na zadovoljstvo njihovih stanovnika. Krajnji cilj svih ovih inicijativa jeste povećanje procenta izdvajanja reciklabilnih sirovina iz komunalnog otpada i smanjenje količina otpada koji se deponuje, na deponijama Duboko (Užice) i Desetine (Tuzla).

Za više informacija o aktivnostima projekta, zapratite nas na društvenim mrežama (Facebook: Centar za ekologiju i energiju, BWL-upravljanje kabastim otpadom i Ere recikliraju), a za dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama, unutar projektnog tima:

Miloš Radojević, Menadžer projekta, milos.radojevic.bwl@duboko.rs, +381 65/5230-654

Džemila Agić, Menadžer za promociju, dzemila.agic@bih.net.ba, +387 61/724-033

Napisao admin