22 Decembra, 2020 Novosti Nema komentara

U Tuzli je 17.12.2020. održana završna konferencija projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), koja se sastojala od press konferencije (23 učesnika) i okruglog stola, na kojem su prisustvovale 42 učesnika: predstavnik resornog kantonalnog ministarstva, predstavnici 7 općina/gradova Tuzlanskog kantona, 8  mjesnih zajednica iz Tuzle, škola, OCD-a, medija i operatera i firmi za otkup sekundarnih sirovina.

Na konferenciji su se predstavnici medija i ostali učesnici upoznali sa realiziranim projektnim aktivnostima uvođenja primarne selekcije otpada u 6.400 domaćinstava iz Tuzle i Užica, o postignutim rezultatima koji utiču na poboljšanje održivog i okolišno prihvatljivog rada komunalnih preduzeća ovih gradova i ispunjenje obaveza Bosne i Hercegovine i Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dodatni fokus konferencije će biti stavljen na razmatranje mogućnosti unapređenja upravljanja otpadom u Tuzli i proširenja ovakvog sistema i na ostala područja u Tuzlanskom kantonu.

Postignuća SUBREC projekta:

Rezultat 1: Koncipiran je i uspostavljen sistem razdvajanja otpada na mjestu nastanka u Užicu i Tuzli u 6.400 domaćinstava, (okvirno 20.000 osoba), gdje je podijeljeno 10.000 kanti za ambalažni i miješani otpad, 600 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada i postavljen 141 kontejner za stakleni, ambalažni i miješani otpad.

Rezultat 2: Unaprijeđeni su tehnički kapaciteti komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada na projektnoj teritoriji, nabavkom 2 kamiona, prese za baliranje otpada i 3 kontejnera od 7m³.

Organiziranjem 6 radionica za preko 50 uposlenika tri JKP-a iz Užica i Tuzle, koji rade na prikupljanju i transportu komunalnog otpada i na sortiranju i baliranju sekundarnih sirovina, unaprijeđeni su kadrovski kapaciteti komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje i sekundarni tretman otpada.

Rezultat 3: Direktnim uručivanjem komunalne opreme, neposrednom edukacijom građana na terenu i održavanjem 15 javnih skupova za više od 600 učesnika, razvijen je i uspostavljen sistem edukacije za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji.

Pripremom i podjelom velikog broja promotivnih materijala, kao što su 5.000 info-lifleta, 600 brošura za kompostiranje, 11.000 naljepnica za komunalnu opremu i promo-plakati, razvijen je i uspostavljen sistem promocije za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji.

Nakon 9 mjeseci uspostavljanja i funkcioniranja cjelokupnog sistema primarne selekcije otpada, sa ciljem da se utvrde poteškoće, u Užicu i Tuzli je proveden monitoring novouspostavljenih sistema tokom koga je anketirano oko 1.000 domaćinstava. Monitoring su vršili studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle i učenici srednjih škola iz Užica.

Rezultat 4: Osmišljavanjem dvije opsežne medijske kampanje, postavljanjem javnih bilborda, emitovanjem različitih video formata i radio džinglova, učestvovanjem na TV i radio nastupima, objavama u štampanim medijima i na društvenim mrežama, lokalne zajednice su upoznate sa konceptom novouspostavljenih sistema i aktivno su uključene u njihovo funkcioniranje.

Ralizacijom projekta, od januara 2020. pa do danas, u Tuzli je sakupljeno 214 tona ambalažnog otpada i 4,4 tone staklene ambalaže, a u Užicu 217 tona reciklabilnog otpada i 9,6 tona staklene ambalaže, što je uveliko doprinijelo očuvanju i dužem trajanju deponija ova dva grada. Projektna statistika je promjenljiva kategorija i kako vrijeme bude odmicalo, ovi brojevi će biti sve veći i značajniji. Ono što je važnije u ovom trenutku, jeste potvrda da primarna selekcija nema alternativu, kada je riječ o adekvatnom upravljanju komunalnim otpadom, kao i spoznaja da je njena primjena više nego izvodljiva, a da su rezultati sasvim zadovoljavajući.

Projekat “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC) se realizira kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, kojeg kofinansira Evropska unija u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII), a koji partnerski sprovode “RCUO Duboko” i JKP “Bioktoš” iz Užica, JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Tuzla, 17.12.2020

Projeknti tim SUBREC projekta

 

Napisao admin