29 Juna, 2021 Novosti Nema komentara

 Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Spasimo naša jezera” potražuje usluge uzorkovanja i ispitivanja vode jezera Kop Šićki Brod.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša, odnosno zaštite i očuvanja jezera “Kop“ Šićki Brod.

Mjesto rada: Područje jezera “Kop“ Šićki Brod.

Trajanje angažmana: Juli – Avgust 2021.

 Opis projekta:

Jezero Kop Šićki Brod formiralo se zadnjih 30 godina od podzemnih voda i nalazi se na istoimenom kopu za kojeg Rudnici Kreka imaju okolinsku dozvolu da raspolažu sa 300 ha rekultivisanog zemljišta. Od toga Lukavcu pripada 250, a Tuzli 50 ha.

Planovi u vezi s ovom lokacijom su različiti. Prostornim planom je lokacija PK Šićki Brod planirana kao Sportsko rekreaciona zona Šićki Brod. Ovo jezero nadomak Tuzle uz sve svoje ljepote, životinjski i biljni svijet ima potencijala postati prava rekreaciona zona. Međutim, jezero je takođe i najpoželjnija lokacija za odlagalište šljake i pepela, kao najbliža i najjeftinija opcija za deponovanje 130 tona otpada na sat iz TE Tuzla, odnosno 1.138.800 tona godišnje. Ukoliko bi se ovo odlagalište izgradilo na način kako su se do sada gradila, ono što bi se desilo je da bi se uništio jedan prostor koji je vodonosno područje, a voda je resurs koji se mora čuvati. Imali ćemo zagađene podzemne vode gdje bi došlo do procjeđivanja određenih teških metala koji se nalaze u šljaki i pepelu, a to su kadmij, olovo i hrom. Bila bi trajno zagađena izvorišta pitke vode.

Lokalna zajednica se protivi ovome i već dugi niz godina se bori za očuvanje jezera i njegovih prirodnih ljepota. Ukoliko bi se šljaka i pepeo odlagali na ovoj lokaciji, dodatno bi ugrozili zdravlje i imovinu stanovnika koji su i onako izloženi velikom zagađenju iz okolne industrije. Odlaganje šljake i pepela na ovom području bi prouzrokovalo zagađenje površinskih i podzemnih voda i nekontrolisano širenje toksične prašine u okolna naselja. Na ovaj način bi se dugoročno zagadio okoliš i taj prostor bi postao izvor kancerogenih i otrovnih materija, koji bi ugrožavao zdravlje sadašnjim i budućim generacijama. I pored slanja dopisa, potpisivanja peticija, organiziranja protesta protiv izgradnje odlagališta, volja lokalne zajednice kao i zvaničnih predstavnika vlasti Grada Tuzla i Općine Lukavac se od strane nadležnih institucija viših nivoa i zagađivača  ignorisala. Krajem aprila 2021. na sjednici Skupštine Tuzlanskog Kantona su usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana do 2025. odnosno amandmani kojima je traženo da prostor Šićki Brod bude u cjelosti zona za sport i rekreaciju, te je umjesto planiranih 210 hektara, zaštićeni prostor zaokružen na cjelokupnih 296 hektara. Međutim, neophodno je nastaviti rad na zaštiti i očuvanju područja jezera “Kop“.

Kroz ovaj projekat, zajedničkim djelovanjem putem zagovaračke kampanje koja obuhvata naučni pristup u smislu izrade analiza kvaliteta vode jezera i biodiverziteta, želimo da dokažemo da se vodno i prirodno bogatstvo ovog područja mora sačuvati, dobijanjem podrške lokalnih vlasti, akcijama uređenja i čićenja, te medijskom kampanjom želimo da skrenemo pažnju javnosti i pridobijemo veću podršku i veći broj OCD-a i građana/ki koji će se boriti za zaštitu jezera.

Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska.

Cilj projekta

 Jačanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da stvaraju sistemski i naučno utemeljen pritisak na donosioce odluka i zagađivače i njihovo zajedničko djelovanje na očuvanju i zaštiti jezera „Kop“.

Aranžman rada

Angažovana laboratorija/institut će izvršiti uzorkovanje i analizu vode iz jezera Kop Šićki Brod na 3 (tri) lokacije. Uzorkovanje vode treba biti obavljeno na dubinama od 0,3 m i 2,0 m na lokacijama jezero sjever i jezero jug i na dubinama 0,3 m, 2,0 m, 5,0 m i 10 m na lokaciji sredina jezera.

Parametri koji se trebaju analizirati su dati u tabeli:

Redni broj Pokazatelj Jedinica
1 Temperatura vode oC
2 Boja vode oCo-Pt
3 Mutnoća NTU
4 pH vrijednost
5 Alkalitet (ukupni) mg CaCO3/l
6 Karbonatna tvrdoća onj
7 Nekarbonatna tvrdoća onj
8 Ukupna tvrdoća onj
9 Karbonati (CO3) mg/l
10 Bikarbonati (HCO3) mg/l
11 Kisik mg/l
12 Zasićenje kisikom %
13 Biološka potrošnja kisika mg O2/l
14 Utrošak KMnO4 mg/l
15 Amonijak (N) mg/l
16 Nitriti (N) mg/l
17 Nitrati (N) mg/l
18 Ukupni azot (N) mg/l
19 Ortofosfati (P) mg/l
20 Ukupni fosfati (P) mg/l
21 Slobodni CO2 mg/l
22 Vezani CO2 mg/l
23 Hloridi mg/l
24 Sulfati mg/l
25 Silikati (SiO2) mg/l
26 Natrij mg/l
27 Kalij mg/l
28 Kalcij mg/l
29 Magnezij mg/l
30 Željezo mg/l
31 Mangan mg/l
32 Bakar mg/l
33 Arsen mg/l
34 Kadmij mg/l
35 Cink mg/l
36 Aluminij mg/l
37 Olovo mg/l
38 Nikl mg/l
39 Hrom mg/l
40 Ukupne otopljene materije mg/l
41 Ukupni isparni ostatak mg/l
42 Suspendirane materije mg/l
43 Elektrovodljivost µS/cm
44 Providnost m

Laboratorija / institut treba da bude certificirana za navedena ispitivanja kvaliteta vode.

Vrijednost ponude i plaćanja

 Vrijednost ponude mora biti izražena u BAM valuti i uračuntim PDV-om. Ponuda treba da uključuje troškove pripreme terena, terenski izlazak, terenska uzorkovanja i mjerenja, laboratorijske analize, izradu i dostavljanje izvještaja.

Vremenski raspored i naknade 

Objava konkursa 29. juni 2021.
Zatvaranje konkursa 07. juli 2021.
Izbor ponuđača 09. juli 2021.

Podnošenje prijava

Ponude za uzorkovanje i isptivanje vode jezera Kop Šićki Brod trebaju biti dostavljene najkasnije do 07. jula 2021. na adresu:

Centar za ekologiju i energiju

Filipa Kljajića 22

75000 Tuzla

Sva pitanja u vezi ovog javnog poziva možete uputiti na email: amra.skramoncin@ekologija.ba .

 

Napisao admin