24 Juna, 2021 Novosti Nema komentara

Krajem prošle godine u Gračanici  je potpisan sporazum o formiranju Mreže lokalnih zajednica (LINK.net) kao inicijalne ulazne  faze u dugotrajnom procesu energentske tranzicije.  Sporazum su potpisali Grad Gračanica,te opštine Teslić i Lopare i Općina Tešanj.

Cilj je prije svega da se odrede  koje su to mogućnosti i kapaciteti za montažu fotonaponskih elektrana, ali za vlastitu potrošnju, ne za tržište i proizvodnju. Na ovaj način razvijamo lokalne kapacitete kako firmi koje su u stanju da isporučuju i montiraju tu tehnologiju, tako i korisnika da prepoznaju gdje da to montiraju i kako da to uključe u potrošnju svoje električne energije.

Predstavnici našeg grada predložili su lokacije  za postavljanje fotonaponskih ćelija, što  prije svega ima za  cilj uštedu električne energije.  Predložene lokacije su JU Dječije obdanište „Naša djeca“ i dispečerski centar u JP Vodovod i kanalizacija Gračanica.

Za 15.julu u Gračanici je najavljena Konferencija na kojoj će učestovati predstavnici opština Teslić i Lopare, Općine Tešanj i Gračanica kao domaćin.  Tada će biti prezentovani podaci sa terena, odnosno da li su ponuđene lokacije dobile odobrenje za postavljanje  fotonaponskih ćelija.

Projekt „LINK- mreža za lokalni nisko-karbonski razvoj“ realizujemo u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Bll, a dijelom je podržan grantom Fonda Otvoreno društvo BiH.

Napisao admin