11 Augusta, 2023 Novosti Nema komentara

Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju organiziraju 2. ciklus edukacija iz EE i OIE i pozivaju profesore elektro, građevinske i mašinske struke na specijalizirane radionice

Obavještavamo menadžmente škola i nastavnike elektro, građevinske i mašinske struke, koji su učestvovali na radionicama 1. ciklusa edukacija o EE i OIE održanih u aprilu ove godine, da se edukacija nastavlja 2. ciklusom radionica o EE i OiE.

Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke TK, koje je dalo saglasnost za stručno usavršavanje uposlenika obrazovnih institucija putem prezentacija, radionica i predavanja.

Specijalizirane radionice su namijenjene prosvetnim radnicima elektro, građevinske i mašinske struke iz Tuzlanskog kantona. Teme radionica su najaktuelnije teme vezane za obnovljive izvore energije, energijsku efikasnost i klimatske promjene. U ovom ciklusu će u fokusu biti teme o solarnoj energiji. Program radionica će biti usklađen sa prioritetima i temama određenih struka i zato će za svaku struku posebno biti organizirana edukacija.

Agende radionica za različite struke mogu se preuyeti na linkovima.

Mjesto održavanja: Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla.

Raspored termina za edukaciju

Učionice u kojima će se

održati radionica

Datum Vrijeme Tema  
24.8.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore građevinske struke Sala za sastanke na 1. spratu
24.8.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore mašinske struke Manja konferencijska sala na 1. spratu
25.8.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore elektro struke Manja konferencijska sala na 1. spratu

Prijave za učešće na radionicama se trebaju poslati na mobitel (viber) ili email, najkasnije dva dana prije termina za radionice. Kontakt osoba: Mr.sc. Vanja Rizvić, mob: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba

Edukacija profesora se organizira u okviru projekta “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza III), koji realiziraju Caritas Švicarske i Centar za ekologiju.

Na linkovima možete preuzeti agende za pojedine radionice:

AGENDA ZA 2. SPECIJALIZIRANU RADIONICU ZA PROFESORE MAŠINSKE STRUKE

AGENDA ZA 2. SPECIJALIZIRANU RADIONICU ZA PROFESORE ELEKTRO STRUKE

AGENDA ZA 2. SPECIJALIZIRANU RADIONICU ZA PROFESORE GRAĐEVINSKE STRUKE

Dr.sc. Džemila Agić, direktorica CEE

Napisao admin