23 Oktobra, 2021 Novosti Nema komentara

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II),koji u periodu od 1.10.2019. do 30.9.2021. godine implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići, Centar za ekologiju i energiju Vas poziva na

RADIONICU ZA PROFESORE GRAĐEVINSKE I TEHNIČKE STRUKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Mjesto održavanja: Mješovita srednja škola “Gračanica“

Datum održavanja: 27.10.2021. (srijeda)

Vrijeme održavanja radionice: 9:45 – 11:15 h

Na radionici će se prezentirati Priručnik za profesore i učenike građevinske struke “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost“, autorice Amele Karahodžić. Priručnik je namijenjen profesorima i učenicima srednjih škola građevinske struke, kao i profesorima i nastavnicima svih tehničkih struka i srodnih stručnih zanimanja, a njegov cilj je da predložene teme bude edukativni materijal i vodilja za realiziranje tema o primjeni energetske efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u redovnoj nastavi.

PREGLED TEMA:

  1. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u zgradarstvu
  2. Građevinsko-tehničke mjere
  3. Kvalitet izvođenja i kontrola
  4. Evropski trend energetski efikasne gradnje kao putokaz za BiH
  5. Primjena obnovljivih izvora energije- uslov za niskoenergetsku gradnju
  6. Zelene fasade i zeleni krovovi, novi trendovi u gradnji

Ovu aktivnost podržava Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i daje saglasnost za stručno usavršavanje uposlenika obrazovnih institucija putem prezentacija, radionica i predavanja.

Za sve informacije možete se javiti kontakt osobi:

Vanja Rizvić, tel: 035 249 311; mob: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba

Napisao admin