1 Januara, 2022 Novosti Nema komentara

Uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Mađarske u saradnji sa nevladinom organizacijom Magosfa  za grupu iz Bosne i Hercegovine organizovano je studijsko putovanje uz obilazak lokalnih proizvođača u Mađarskoj. Cilj ovog projekta, je povećati popularnost domaćih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Na studijskom putovanju su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, lokalnih proizvođača, škola i obdaništa, jer oni mogu indirektno uticati na promociju i popularizaciju korištenja lokalnih proizvoda.

Domaćini studijskog putovanja su bili predstavnici organizacije Magosfa iz Mađarske. Grupi od 12 članova iz BiH je predstavljena široka ponuda lokalnih proizvoda i proizvođača u Mađarskoj, kao i način njihovog organiziranja i zajedničkog djelovanja.

U okviru studijskog putovanja je organiziran obilazak malih vrtova u kojim se proizvode lokalni proizvodi u Budimpešti, posjeta lokalnim proizvođačima na obalama Dunava i područja koja su zahvaćena čestim poplavama, obilazak tržnice zatvorenog tipa, koja ima stogodišnju tradiciju u Budimpešti i tržnice otvorenog tipa na kojoj poljoprivrednici u Nagymarosu prodaju lokalne proizvode.

Za učesnike studijskog putovanja je održano predavanje o pojednostavljenom postupku koji olakšava  registraciju i razvoj firmi i prodaju lokalnih proizvoda. Učesnicima su prezentirane inicijative koje je pokrenula organizacija Magosfa koje su vezane za podsticanje proizvodnje, prodaje i korištenja lokalnih proizvoda.

Nakon obilaska lokalnih proizvođača, upoznavanja sa njihovim iskustvima organizirana je radionica na temu: Šta može škola, OCD, obdanište i lokalni proizvođač doprinijeti i kako bi mogli dobiti podršku lokalne samouprave? Na radionici su učesnici definirali konkretne korake koje će poduzeti u BiH u cilju podsticanja priozvodnje i korištenja lokalnih proizvoda.

Studijsko putovanje i radionica su pozitivno utjecale na sve učesnike, jer su dobili nove informacije i upoznali se sa korisnim iskustvima i mogućnostima proizvodnje, promocije, prodaje i korištenja lokalnih proizvoda. Jedino preostaje da učesnici putovanja ova iskustva primjene na svom radnom mjestu, u životu i prilikom kreiranja novih projekata.

Napisao admin