26 Januara, 2022 Novosti Nema komentara

25.1.2022. godine je u Tuzli održan drugi edukativni sastanak terenskih koordinatora, koji su predstavnici 17 mjesnih zajednica iz urbanog dijela Tuzle. Sastanak je organiziran sa ciljem da se predstavnici mjesnih zajendica informiraju o novom načinu prikupljana KABASTOG OTPADA i da oni te važne informacije prenesu građanima.

Prisutni su upoznati sa novi sistem prikupljanja kabastog otpada u Tuzli, koji počinje prvim  “NARANDŽASTM VIKENDOM“ koji će biti  od 28-30.1.2022, kada će se na 20 lokacija u blizini kolektivnih stambenih objekata, biti postavljeni NARANDŽASTI KONTEJNERI za odlaganje kabastog otpada. Mapa i tačne lokacije se nalaze u prilogu.

U mjesnim zajednicama: Batva, Brčanska Malta, Centar, Jala, Kula, Kreka, Mosnik, Mejdan, Novi Grad I, Novi Grad II, Sjenjak, Slavinovići, Slatina, Solana, Solina, Stari Grad i Tušanj će se kabasti otpad preuzimati  12 PUTA GODIŠNJE, SVAKOG POSLJEDNJEG VIKENDA U MJESECU.

U PRIGRADSKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA će se kabasti otpad preuzimati 4 puta godišnje (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru) u MZ: Breške, Bukinje, Dobrnja, Dokanj, Donja Obodnica, Dragunja, Gornja Tuzla, Gornja Obodnica, Gornja Lipnica, Grabovica, Husino, Kiseljak, Lipnica, Ljepunice, Ljubače, Mramor, Par Selo, Pasci Gornji, Požarnica, Simin Han, Srednja Lipnica, Ši Selo i Šićki Brod.

Projektom “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle” (BWL), kojeg realiziraju JKP „Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju, će biti uveden novi sistem prikupljanja kabastog otpada po MZ, razdvajanje prije sitnjenja u specijalnim mašinama, te dalje skladištenje, upotreba ili transport do mjesta gdje će biti vršena njegova reciklaža. Pored predviđenih termina, građani će moći besplatno svoj kabasti otpada predati u reciklažno dvorište na deponiji “Desetine”.

Ova aktivnost je dio BWL projekta čiju realizaciju kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Napisao admin