22 Decembra, 2023 Novosti Nema komentara

Poziv predstavnicima Mjesnih zajednica Grada Tuzle na sastanak o upravljanju otpadom u Gradu Tuzla

Pozivaju se sekretari, povjerenici i ostali predstavnici mjesnih zajednica sa područja Tuzle na sastanak o održivom upravljanju otpadom i monitoringu provođenja procesa primarne selekcije otpada u Tuzli.

Mjesto održavanja: Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla, Konferencijska sala na 2. spratu

Datum održavanja: 27.12.2023. (srijeda)

Vrijeme održavanja: 12.00 – 13.30 sati

Cilj sastanka je da se sa predstavnicima mjesnih zajednica iz Tuzle, u prijatnoj atmosferi uz kafu i kolač, sagleda situacija vezana za u upravljanje otpadom i primarnu selekciju otpada u Tuzli sa ciljem prepoznavanja problema i njihovog rješavanja.

Na sastanku će se voditi diskusija o dosadašnjem monitoringu procesa primarne selekcije otpada u Tuzli i problemima koji su se pojavili realizacijom ovih aktivnosti. Poželjno je da se predstavnici mjesnih zajednica konsultuju sa građanima i da na sastanak u usmenoj ili pismenoj formi prezentiraju najvažnije probleme sa kojim se susreće njihova mjesna zajednica, a vezani su za upravljanje otpadom.

Napominjemo da je veoma važno da se kontinuiramo sastajemo, razmjenjujemo informacije i poduzimamo nove korake u oblasti upravljanja otpadom, sve sa ciljem da stvorimo bolje uslove za život svih nas.

Kontakt osoba za više pitanja je: Vanja Rizvić, 061 670 077, vanja.rizvic@ekologija.ba

Organiziranje sastanka je aktivnost na projektu: “Primarna selekcija otpada je naša budućnost“, koji podržava Grad Tuzla, a implementira Centar za ekologiju i energiju.

Tuzla, 21.12.2023.

Tim Centra za ekologiju i energiju

Napisao admin