29 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

Elektrotehnička škola u Tuzli od školske 2024/25 nudi novo zanimanje: Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ahmed Omerović,  je 26.01.2024. godine direktoru Elektrotehničke škole, Mirnesu Avdiću, uručio rješenje kojim je njegovoj školi odobren upis učenika u novo zanimanje: INSTALATER FOTONAPONSKIH SISTEMA – ELEKTRONIČAR, tako da će na sljedećem upisnom roku učenici moći upisati ovo novo zanimanje.

Istog dana je Elektrotehničku školu posjetila delegacija Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju, koju su činili nova direktorica za područje Bosne i Hercegovine Anna Goos, direktor na odlasku Daniel Brankal, projekt menadžer Fuad Imamović, asistentica Hana Brekalović-Zaimović i direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila Agić.

Kao priprema za uvođenje novog zanimanja za profesore Elektrotehničke škole je u junu 2023. i januaru 2024. organizirana edukacija o planiranju, instaliranju i održavanju fotonaponskih sistema. Edukaciju su vodili eksperti iz Polybau škole iz Švicarske.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Polybau školom iz Švicarske, za potrebe novog zanimanja preveden je priručnik „Montiranje solarnih sistema“, koji je dostupan na: www.ekologija.ba.

U narednom periodu će biti prevedena knjiga i priručnik, prema kojem se obrazuju polaznici ovog zanimanja u Polybau školi u Švicarskoj, pod nazivom „Osnove fotonaponske tehnike“.

U cilju obezbjeđivanja odgovarajućih uslova za rad u školi je uređena radionica za izvođenje praktične nastave. U radionici se nalaze dva modela krova, jedan pokriven limom, a drugi crijepom, jer su to najčešći pokrovi na koje se ugrađuju solarni sistemi. Dodatno je nabavljeno 10 fotonaponskih panela, od kojih je šest postavljeno na 2 krova, a preostala četiri panela služe za dodatno vježbanje spajanja modela i izvođenije mjerenja. Učionica je opremljena i učilom koje se sastoji od elektro komponenti (invertera, mjerača, pretvarača, osigurača, regulatora…), setom alata, materijala i potrebnim mjernim uređajima.

Zahvaljujući nesebičnom zalaganju menadžmenta škole i njenih uposlenika sve je spremno za novo zanimanje.

Pozivamo maturante osnovnih škola u TK i njihove roditelje da razmisle o upisu na ovo zanimanje.

Podrška se pruža školi u okviru projekata: “Solarna energija za Tuzlu“ i “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koje realiziraju Centar za ekologiju i energiju zajedno sa Švicarskim Caritasom, u saradnji sa Fordervereinom, Polybau školom, Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle.Zahvaljujući podršci Fondacije FAMI, MKD “PARTNER” i MKF „PARTNER“ izvršena je dodatna nabavku alata i materijala za potrebe provođenja praktične nastave u školama.

Džemila Agić, direktorica CEE

Napisao admin