30 Maja, 2020 Novosti Nema komentara

Kapetan Charles Moore iz Fondacije za istraživanje mora mora Algalita prvi je otkrio „Veliku pacifičku hrpu smeća“ – beskrajni plutajući otpad od plastičnog smeća. Sada skreće pažnju na rastući problem plastičnih otpadaka u našim morima.

„Čišćenje oceana od plastike premašilo bi proračun bilo koje zemlje, a sam proces bi mogao uništiti neizrecivo puno morskog života. Rješenje je, kaže Moore, u tome da zaustavimo plastiku na izvoru: moramo je zaustaviti na kopnu prije nego što padne u ocean. A u svijetu omotanom i upakiranom u plastiku, on ni u to ne polaže puno nade. Ovo je Brian Rooney za emisiju Nightline, u Long Beachu u Kaliforniji. „

POGLEDAJTE I PODIJELITE. JER NAŠA PLANETA JE NAŠA BRIGA!!!

(prijevod možete aktivirati u donjem desnom uglu player-a)

 

#TUZLA RECIKLIRA


JKP Komunalac iz Tuzle i Centar za ekologiju i energiju nastavljaju sa aktivnostima na uvođenju primarne selekcije otpada u individualnim i kolektivnim stambenim objektima. U okviru SUBREC projekta su podjeljene kante za ambalažni i miješani otpad u MZ “Dokanj, MZ “Solina i MZ Gornja Tuzla. Domaćinstva su dobila: žutu kantu od 240 litara za ambalažni otpad i sivu kantu od 120 litara za miješani otpad. Tokom mjeseca januara i februara 2020. godine u ove tri mjesne zajednice podijeljeno je 5.000 kanti za 2.500 domaćinstava. U proljeće će 300 zainteresiranih domaćinstava dobit i kompostere za kompostiranje organskog otpada.

Ova akcija je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

 

PROMO VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=suhrZsUV_UY&feature=emb_title

Više informacija o projektu na web stranici:

http://ekologija.ba/subrec/

IZVOR: www.ted.com

Napisao admin