8 Jula, 2020 Novosti Nema komentara

Pod ambalažnim staklom se podrazmjevaju staklene boce i tegle svih boja i veličina. Prema hijerarhiji  kod upravljanja staklenom ambalažom prvo što treba uraditi  je nastojati smanjiti njeno nastajanje. Ako već nastane treba ga ponovno korištiti, jer je i to poželjnije od recikliranja. Poželjno je  korištenje staklenih povratnih boca jer se one mogu do 40 puta ponovo puniti.

Ako ne možemo izbjeći nastanjanje staklene ambalaže niti je ponovo koristiti ona ima jedino svoju budućnost ako je vratimo u proces reciklaže. Pod pojmom recikliranje podrazumijevamo organizirano sakupljanje predmeta od istog materijala koji više ne možemo ili ne želimo koristiti, zatim njihovu ponovnu preradu u nove proizvode, i ponovnu upotrebu.

Kako je staklo materijal koji se može bezbroj puta u potpunosti preraditi, veoma je važno prikupiti što veće količine stakla i vratiti ga u fabrike jer time:

  • štedimo prirodne sirovine (upotrebom 1000 kg starog stakla uštedi se 700 kg pijeska, 200 kg kalcita, 200 kg sode),
  • smanjujemo emisiju CO2 i čuvamo deponijski prostor (svaka tona staklene ambalaže iskorištena za proizvodnju novog stakla smanji emisiju CO2 za oko 315 kg i sačuva 1m3 deponisjkog prostora),
  • štedimo energiju (trošak energije pada za 2-3 posto za svakih 10 posto udjela starog stakla u smjesi),
  • recikliranjem jedne boce uštedjet ćemo toliko energije koliko je potrebno sijalicu od 60 W da svijetli 4 sata, računar da radi 30 minuta, a televizor 20 minuta,
  • smanjujemo zagađenje okoliša, jer razgradnja ambalažnog otpada traje 1-2 miliona godina.

Kako izgleda prirpema ambalažnog stakla za reciklažu?

Staro ambalažno staklo, koje se u tvornicu doprema kamionima, odmah se na ulasku svrstava u 4 kategorije kvalitete. Velikim magnetom se iz tog stakla otklanja magnetni otpad (metali), a krupni otpad odvajaju radnici rukama.  Staklo se zatim usitnjuje drobilicom na željenu veličinu zrna, posipa se kroz sito kako bi se odvojili veliki komadi stakla i strani materijali. Posebnim se uređajima odvajaju nemagnetni otpad, kamen, porculan i keramika.

Iz stare staklene ambalaže koja u reciklažu najčešće dolazi pomiješana (u svim bojama)  se mašinski se razdvaja po bojama– bijelo, smeđe, zeleno, plavo. Ovako usitnjeno staklo se sada zove staklenim lomom. Njegova se kvaliteta još jednom provjerava pa se sprema u posebne boksove.

Grad Tuzla, JKP Komunalac i Centar za ekologiju i energiju rade na uvođenju odvojenog sakupljanja abalažnog stakla. U mjesnim zajendicama Gornja Tuzla, Solina i Dokanj su postavljeni zelni kontejerni za staklo. Građani ovih mjesnih zajendica se mole da u ove zelene kontejenre odvajaju boce i tegle svih boja i veličina. Ostali građani ambalažno staklo mogu odložiti u zelene kontejenre koji su postavljeni ispred kolektivnih stambenih objekata u Sjenjaku, Slavinovićima, Solini ili u reciklažno dvorište koje se nalazi pored istočnog ulaza na Panonska jezera.

Uvođenje odvojenog sakupljanja ambalažnosg stakla dio je projekta Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle, kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

#TUZLA RECIKLIRA

Ova akcija je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

 

PROMO VIDEO :

Više informacija o projektu na web stranici:

http://ekologija.ba/subrec/

Napisao admin