18 Augusta, 2020 Novosti Nema komentara

Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. organiziraju  savjetovanje i anketiranje 10.000 domaćinstava i podjelu 10.000 LED sijalica, sa ciljem da podstaknu građane da smanje potrošnju energije. Prilikom savjetovanja, svako domaćinstvo dobija EE paket (4 LED sijalice, edukativni kalendar i vodič za uštedu energije).

Savjetovanje i anketiranje domaćinstava rade energetski savjetnici (educirani učenici tehničkih škola i studenti) iz ovih gradova i općina, u saradnji sa mjesnim zajednicama.

Od juče, 17.8.2020, prva faza savjetovanja je počela u Tuzli, Kalesiji i Lukavcu, a u narednih dana počinje i u Banovićima, Živinicama i Gračanici.

Više informacija o mjesnim zajedicama i terminima savjetovanja i podjele EE paketa možete naći na www.ekologija.ba

Za domaćinstva koja će biti anketirana je ključno da imaju sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019.- juli 2020, jer je to potrebno za istraživanje o potrošnji energije i utvrđivanju ušteda nakon savjetovanja, koje su dio aktivnosti projekta: “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II).

Kontakt osobe: Džemila Agić, 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba i Vanja Rizvić: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba

 

Centar za ekologiju i energiju

 

Napisao admin