14 Decembra, 2020 Novosti Nema komentara

Uz podršku dobijenu u okviru projekta Misli o prirodi! koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska Centar za ekologiju i energiju je organizirao Prezentaciju Studija:

STUDIJA1 O KVALITETU ZRAKA TUZLE, LUKAVCA I ŽIVINICA
http://ekologija.ba/…/1_Studija-o-kvalitetu-zraka-Tuzle…
U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka Tuzli, Lukavcu i Živinicama, prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019.

STUDIJA 2 O UTICAJU KVALITETA ZRAKA NA ZDRAVLJE OPĆE POPULACIJE STANOVNIKA TUZLE, LUKAVCA, ŽIVINICA
http://ekologija.ba/…/2_-Studija-o-uticaju-kvaliteta…
Onečišćenje zraka je važna odrednica zdravlja stanovništva, negativni zdravstveni uticaji posebno su izraženi kod djece, starijih osobe i hroničnih bolesnika. Brojne studije su utvrdile vezu između onečišćenja zraka i širokog raspona štetnih uticaja na zdravlje opće populacije koji se kreću od subkliničkih uticaja do prerane smrti.
Autori Studije su : Hana Alihodžić, MA inženjerstva zaštite okoline i Dr.sci. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn.

STUDIJA 1_DETALJAN PREGLED ZAKONA, PROPISA, PRAVILNIKA I PLANOVAO KVALITETU ZRAKA U FBIH/TK
http://ekologija.ba/…/2_studija-_vodic-o-pravnoj…
Cilj ove studije je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju.

STUDIJA 2 _KRATAK VODIČ O PRAVNOJ ZAŠTITI ŽRTA ZAGAĐENOSTI S ODABRANIM PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE IZ BIH I DRUGIH ZEMALJA
http://ekologija.ba/…/1_Studija-Detaljan-pregled-zakona…
Ova studija predstavlja kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve.

Autori studija su: Dr.Sc. Samir Lemeš, dipl. iur. Đana Stojančić,dipl. iur. Zlatan Dizdarević.

 

Napisao admin