18 Oktobra, 2021 Novosti Nema komentara

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II), koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju, izrađen je stručni priručnik “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost“, autorice Amele Karahodžić.

Priručnik je namijenjen profesorima i učenicima srednjih škola građevinske struke, kao i profesorima i nastavnicima svih tehničkih struka i srodnih stručnih zanimanja, a njegov cilj je da predložene teme bude edukativni materijal i vodilja za realiziranje tema o primjeni energetske efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

U priručniku su obrađene teme :

  1. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u zgradarstvu
  2. Građevinsko-tehničke mjere
  3. Kvalitet izvođenja i kontrola
  4. Evropski trend energetski efikasne gradnje kao putokaz za BiH
  5. Primjena obnovljivih izvora energije- uslov za niskoenergetsku gradnju
  6. Zelene fasade i zeleni krovovi, novi trendovi u gradnji

 

Priručnik u PDF formatu se može preuzeti OVDJE.Prirucnik OIE i EE-gradjevinska struka

Napisao admin