Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Teočak, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Srebrenik, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Gradačac, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Čelić, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: Nabavka opreme/ učila za škole Lokacija: Tuzla Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku učila za škole i to: 6 fotonaponskih sistema, 6 kompleta dijelova za mini vjertoturbine, u skladu tehničkim opisom, koji se nalazi u okviru ...
Pročitajte više
Uz partnerstvo i finansijsku podršku Daniel Schlegel Umweltstiftung, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 01.02.2020. realizira aktivnosti u projektu „Stvaranje zelenih površina za bolje životne uslove u Lukavcu“, čiji je cilj poboljšanje životnih uslova i smanjenje aerozagađenja u Lukavcu. Ovaj poziv se odnosi za nabavku i isporuku sadnog materijala sadnica lišćara i četinara. Rok ...
Pročitajte više
Poštovane/i, drage/i građanke/i, imajte uvijek u vidu koja vrsta otpada se odlaže u koji tip kontejnera. I nije svaki otpad za kontejner. Postoje i one vrste koje se ne smiju odlagati. Pogledajte na našem letku i hvala za vašu saradnju i razumijevanje. Centar za ekologiju i energiju  
Pročitajte više
Ekspert za izradu Strategija za smanjenje energetskog siromaštva na lokalnom nivou Kategorija: Ugovor o djelu Kapacitet: 30 radnih dana Lokacija: Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina Trajanje: 7 mjeseci Potrebno iskustvo: minimalno 5 godina 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju (CEE) već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i ...
Pročitajte više
POZIV NA PANEL DISKUSIJU  Energetsko siromaštvo – ključni problem u energetskoj tranziciji BiH Mjesto održavanja: Konferencijska sala (II sprat) Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla Datum održavanja: 19.10.2023. (četvrtak) Vrijeme održavanja: 11.00 – 14.00 sati Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju Tuzla Vas pozivaju na panel diskusiju na kojoj će biti predstavljeni: problem energetskog siromaštva, aktivnosti koje su pokrenute ...
Pročitajte više
Obavještenje za firme i građane tuzle o lokacijama za selektivno odlaganje otpada Od 2018. godine pa do danas u Tuzli se nalazi 110 lokacija na kojima firme i građani mogu odlagati svoj ambalažni otpad i staklenu ambalažu. Na frekventnijim lokacijama se nalaze tipski objekti sa po 2 kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada, a na manje ...
Pročitajte više
Page 3 of 17 1234510...Last page