Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Novosti

Home » Novosti

Tokom obilježavanja Dana opštine Lukavac, dodijeljena su priznanja I za one koji su aktivnim djelovanjem značajno doprinijeli unapređenju životne sredine. Povodom obilježavanja Dana općine Lukavac, 18.septembra CENTRU ZA EKOLOGIJU I ENERGIJU je uručena POČASNA PLAKETA OPĆINE LUKAVAC za tehnološka unapređenja u oblasti ekologije i očuvanja čovjekove okoline. Općina Lukavac, dodjelom počasne plakete, na prigodan način ...
Pročitajte više
U okviru 18. međunarodnog sajma turizma i ekologije „List“  u Lukavcu,   kao dio projekta  „Zaštićena područja_Ekoturizam i Ekofeminizam“ koji Centar za ekologiju i energiju realizuje u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll,   održana  panel diskusija  sa dvije veoma značajne teme. „Lokalni proizvodi -značaj i razvojna šansa“,  jedna je od tema na kojoj je predavač bio ...
Pročitajte više
U Općini Banovići se nastavlja savjetovanje i anketiranje svih zainteresiranih domaćinstava. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali). Nakon prve faze savjetovanja i anketiranja domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju, od 1.500 planiranih je savjetovano oko 900 domaćinstava.  Savjetovanja su vršena ...
Pročitajte više
Obavještavamo građane koji žive na području grada Gračanica, da je u toku savjetovanje i anketiranje građana o potrošnji energije i mogućnostima stvaranja ušteda. Planirano je da se ukupno savjetuje 1.500 domaćisntava i podjeli 6.000 LED sijalica, 1500 cegera, 1500 kalendara i 1.500 brošura. Do sada je savjetovano oko 800 domaćinstava, a u narednoj sedmici se ...
Pročitajte više
U GRADU ŽIVINICE, u periodu od 24.8.2020. pa do isteka zaliha LED sijalica, a najkasnije do 18.9.2020, se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje svoje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).   Savjetovanje i anketiranje ...
Pročitajte više
U Općini BANOVIĆI, u periodu od 20.8.2020. do 18.9.2020. se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali). U saradnji sa mjesnim zajednicama, savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz ...
Pročitajte više
Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. organiziraju  savjetovanje i anketiranje 10.000 domaćinstava i podjelu 10.000 LED sijalica, sa ciljem da podstaknu građane da smanje potrošnju energije. Prilikom savjetovanja, svako domaćinstvo dobija EE paket (4 LED sijalice, edukativni ...
Pročitajte više
U Grada Tuzla, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. će se savjetovati i anketirati 2.500 zainteresiranih domaćinstava i podijeliti 10.000 LED sijalica, sa ciljem da smanje potrošnju energije i troškovi. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali). Spisak MZ, kontakti savjetnika, broj domaćinstava i period savjetovanja  (I faza) ...
Pročitajte više
U općini LUKAVAC, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. će se savjetovati i anketirati 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).   Raspored prve faze savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama koje će se ...
Pročitajte više
U mjesnim zajednicama Općine Kalesija, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. g, će se savjetovati i anketirati 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).   Raspored prve faze savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama ...
Pročitajte više
Page 10 of 12 First page...89101112